ZLÍNCONSULT inženýring, a.s. je organizace založená v roce 1994 a zabývající se komplexně projektovými a inženýrskými činnostmi od návrhu stavby a přípravy investičního záměru až po uvedení do trvalého užívání.

Zaměření činností je jak na průmyslové objekty tak i občanskou výstavbu.

Rovněž tak v rámci přípravy stavby se zbýváme zpracováním dokumentací vlivů stavby na životní prostředí ( EIA – 100/2002 Sb. ) a následně pak pomoc při zpracování dokumentací dle zák. 76/2002 Sb. ( IPPC ) a řešením problematiky vyplývající z provozování technologických staveb a vazeb na legislativu.

Inženýring

  • řídící a koordinační činnost v celém procesu přípravy, projektování a zajišťování investiční výstavby
  • poradenství ve věcech výstavby
  • realizační činnost v oblasti investiční výstavby
  • investorský i dodavatelský

Projektová činnost

  • komplexní zajištění stavební a technologické části díla v průmyslové a technologické části díla v průmyslové i občanské výstavbě

Vzduchotechnika

  • návrh a optimalizace výměny vzduchu
  • projekční zpracování
  • kompletní dodávky vzduchového zařízení
  • klimatizace
  • měření a regulace
Reference - Výroba interiérových prvků Reference - Hotel a banka Antel Reference - rozšíření výroby fólií

ZLÍNCONSULT inženýring, a.s., Hradská 854, 760 01 Zlín | Počet přístupů: Počítadlo přístupů